Swipe right for the side column / extra details. (or click on the ellipsis on the left side of the screen)

Our Recommendations:

 

CVO Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg Ons is ‘n skool waar sterker leerlinge gestimuleer word tot uitnemendheid, gemiddelde leerlinge gestimuleer word om hulle volle potensiaal te bereik en aan leerlinge met spesiale behoeftes word hulp op verskillende terreine verleen.
 

Laerskool Levubu

0155830102
Laerskool Levubu is a Primary School schools specialising in Ordinary. The schools is based in Levubu, Limpopo, South Africa.
 

Laerskool Louis Trichardt

Elke leerder realiseer sy/haar volle potensiaal en is met laerskoolverlating gereed vir die volgende fase in sy/haar lewe. Every learner reaches his/her full potential and on completion of the primary school years is ready for the next phase in his/her life.

Also Try These:

 

CVO Vivo

015 593 0740
CVO Vivo – ‘n skool gebou op Christelike beginsels, en waar die Afrikaanse taal en Afrikanerkultuur gekoester word.
 

Ridgeway Independent School

087 820 4507
Independent school.